• Бүгін: 25.04.2019 |$1 = ₸380.33

"Жемқолыққа қарсы фронт"  жобасы қарқынды жұмыс істеп келеді

Текст выступления председателя первого антикоррупционного
медиа-центра Толегена Байгулова на брифинге, 12.09.2018г.


 Бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы медиа-орталығының төрағасы Төлеген Байғұловтың брифингтегі тезистері, 12.09.2018 ж.


    Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық осы жылы өз жұмысын "Жемқолыққа қарсы фронт" жаңа жобасымен бастаған болатын. 


​Ол азаматтық қоғамның күшін біріктіруге бағытталған. 


​Жобаны арнайы "омбудсмендер", "өзгерістер елшілері" және "комиссарлар"жүзеге асырады деген мақсат болған еді.


​Алға қойған мақсаттарға жетіп жатырмыз деп айтуға болады.


​Қалай екенін толығырақ айтып өтейін.


​БІРІНШІДЕН, жұмысты белсендіру және маңыздылығын арттыру үшін аталған жоба шеңберінде облыстарда AnticorrutionWeek  шараларын өткізуді қолға алдық.


​Қазіргі уақытта аталған апталық Астана қаласы, Маңғыстау, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Шығыс және Оңтүстік Қазақстаноблыстырында өтті.


​Ол бізге не берді?


​Алдымен "жасырын сатып алушы" әдісімен өзгерістер елшілері мен комиссарлар мемлекеттік қызметтерді


көрсететін орталықтарда "делдардың" бар екендіктерін және ашық түрде заңсыз қызмет жасайтындықтарын анықтады. 


​Көбінесе олар ақша үшін жүргізу кәуліктерін емтихансыз, оқусыз, керек категорияны алып беру, шетел азаматтарынтіркеу және оларға медициналық анықтамаларды алып беру секілді көмектерді көрсетіп отырған.


  ​Бұл бізге аталған салалаларда жемқорлық тәуекелдері бар екенін көрсетті.


​Жалпы жасырын сатып алушы әдісімен 52 жемқорлық тәуекелдері анықталды.​


​Комиссарлар делдалдық қызметтің сомаларын анықтады. Ол 70 мыңнан 120 мың теңгеге дейін жетеді.


​Сондықтан әр апталықтың қорытындысы, сәйкес сұрақтармен қоғамдық тыңдаулар мен жиындарда талқыланды. 


​Әр кездесуге аталмыш органдардың басшылары мен өкілетті орган өкілдері қатысты. 


​​Қарағанды мен Жамбыл облысында Агенттікпен бірігіп апталық қорытындысы көшпелі брифингте жарияланған ботатын. 


​Айта кету керек, апталықтар шеңберінде көптеген мемлекеттік органдардың ғимараттарында Жемқорлыққа қарсы фронттың посттары орнатылды. 


​Бүгінгі таңда 10 облыс орталықтары мен аудандарда  150 пост бар. ​Олар көбінесе Мемлекеттік кірістер комитетінің барлық бөлімшелерінде, оның ішінде мемлекеттік кірістер басқармаларында, кеден бекеттерінде, экономикалық тергеу қызметтерінде.Сонымен қатар, барлық әлеуметтік қорғау департаменттерінде ашылды.


​Жалпы қолға алынған профилактикалық жұмыстардың нәтижесі тұрмыстық коррупцияны 30-40% азайтуға мүмкіндік берді.​


​ЕКІНШІДЕН, Жемқорлыққа қарсы фронт жобасы шеңберінде түрлі салалардағы қоғамдық ұйымдардың  20 басшысы қосылған A20 - Сыбайлас жемқорлыққақарсы коалициясы құрылды.


Жалпы коалиция құрамына кәсіпкерлер, кәсіподақ, жастар, әйелдер, этномәдениұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарықосылды.  


​Әлбетте, әр ұйымның өз мақсаты мен міндеттері бар. Бірақ коалицияның негізгі мақсаты жемқорлық тәуекелдерін анықтау, мемлекеттік қызметтерді трансформациялау бойынша ұсыныстар енгізу, мемлекеттік аппарат пен қоғам арасында қарым-қатынасты жақсарту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында көршілес елдерге консультациялар арқылы тәжірибені енгізу.


​Айта кету керек, аталған коалиция жақын арада Агенттікпен меморандум жасасады.


​Брифингті пайдалана отырып, тағы бір маңызды ақпаратпен бөлісейін.


​Кеше Қырғызстандағы танымал қоғам өкілі шекаралас мемлекеттердің арасында бизнес климатты жақсарту және жемқорлықты азайту үшін арнайы алаң құруды ұсынды.


​Оның айтуынша осы алаң Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстан сынды елдердің басын қосуы мүмкін.


​Өз сөзінде қоғам өкілі Қазақстанда кәсіпкерлерді қорғау және инвесторларды сүйемелдеу жұмысына ерекше назар аударып, зерделеуге қызығушылық білдіреді.


​Осы ұсыныстың негізінде біздің ұйым әріптерімізбен бірге Түркітілдес мемлеккеттері кәсіпкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабын құрамыз деп шештік.


​Хабқа Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрменстан, Әзірбайжан, Қазақстан кіретін болады.  ​


​Аталған мемлекеттердің хаб құруының негізгі мақсаты әр елдің өз тәжірибесімен бөлісу.


​Мысалы, 2017 жылғы Сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексінің көрсеткіштері бойынша Түркия - 83 орында, Әзірбайжан мен Қазақстан - 122 орында, Қырғызстан -135, Өзбекстан - 157, Түрменстан - 167 орында.  


​Қазақстанның да айтары мен бөлісер тәжірибесі бар. Мысалы, мемлекеттік қызметтерді автоматизациялау; этика жөнінде уәкілдер институты, еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу, инвесторларды сүйемелдеу.


​Уважаемые коллеги


​Как вам известно, Первый антикоррупционный медиа центр в начале года запустил новый проект "Антикоррупционный фронт". 


​Он направлен на мобилизацию гражданских сил и консолидацию усилий неравнодушных граждан против коррупции.


​Теперь Антикоррупционная культура и идеология формируется "омбудсменами".Коррупционные риски выявляются и устраняются "послами перемен" и "комиссарами". 


​Данный формат антикоррупционной работы уже дает положительные результаты. 


​Что мы сделали?


​Во-первых, для повышения значимости и активизации работы в рамках данного проекта в областях дали старт подпроекту AnticorrutionWeek.


​В настоящее время антикоррупционные недели проведены в г. Астана, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, ВКО и Южно-Казахстанской областях.


​Что нам это дало?​


​Послы перемен и комиссары методом "тайного покупателя" в местах оказания государственных услуг выявили "посредников", которые в открытую оказывали незаконные услуги.


​В большинстве случаев народные помощники оказывают незаконные услуги по получению водительских прав, категорий на выбор гражданам; вопросы регистраций и получение медсправок иностранцами. 


​По итогам антикоррупционных недель мы определяли зоны наиболее подверженные коррупции.


​Всего методом "Тайный покупатель выявлено 52 коррупционных рисков.


​Комиссары установили сумму посреднических услуг, которые варьируется от 70 до 120 тыс. тенге.


​Стоить отметить, что нам удалось сократить уровень бытовой коррупции на 30-40%.


​Проблемные вопросы обсуждались на общественных слушаниях и совещаниях с участием руководителей соответствующих госорганов.


​К примеру, по итогам недели сам аким  Южно-Казахстанской области собрал весь актив и дал указания по выработке мер по устранению выявленных коррупционных рисков. 


В Карагандинской и Жамбылской области по итогам AnticorrutionWeek совместно с Агентством проведены выездные брифинги.


​Стоить отметить, что в ходе антикорнедель в зданиях государственных органов установлены Посты антикоррупционного фронта. 


​В основном посты размещены во всех подразделениях Комитета государственных доходов, в том числе в зданиях управлений госдоходов, СЭР, таможенных постов и водепартаментах соцзащиты населения.​


​На сегодняшний день 10ти областных центрах и районах размещены  150 постов.​​


​ВО-ВТОРЫХ, я хочу объявить, что врамках реализации проекта "Антикоррупционный фронт" мы образовалиКоалицию «Антикоррупционная двадцатка» (А20). 


​В настоящее время в ее состав вошли 20 лидеров общественных организаций.


​Это молодежные и женские организации, СМИ и журналисты, правозащитные и профсоюзные организации, деятели культуры и кинематографические организации, этнокультурные и религиозные объединения, научные и педагогические работники, субъекты предпринимательства.


(Также хочу сказать, что к коалиции в дальнейшем могут присоединиться и другие общественные организации независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, также граждане Казахстана, признающих его цели и задачи).


​Основной задачей коалиции будет выявление коррупционных рисков, внесение рекомендаций по трансформации госуслуг, налаживания взаимодействия общественности с госаппаратом, проведение консультаций и внедрение опыта для соседних стран в сфере противодействия коррупции. ​


​Понятно, что у каждого общественного объединения свои цели и задачи. Но в рамках коалиции они будут иметь одни цели для борьбы с коррупцией.


В ближайшее время подписан меморандум с Агентством о взаимодействии.


Наряду с этим хочу остановиться, что буквально вчера известный эксперт-аналитик с Кыргызстана выступила с инициативой о создании площадки среди приграничных стран для улучшения бизнес климата и минимизации коррупции.


По ее словам, это площадка может объединить соседние страны – Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.


​Эксперт отмечает, что Кыргызстан может изучить и перенять опыт с Казахстана вопросы защиты предпринимателей и сопровождение инвесторов.


​Также она отмечает, что к этой площадкенужно подключить и наших соседей  Узбекистан. Там работа в данном направлении только начинается. Необходимо консультировать и передавать им лучшие практики.


​Мы, переговорив нашими партнерами с тюркоязычных стран, решили в Астане образовать Антикорупционный хаб предпринимателей тюркоязычных государств.


​В Хаб могут войдут страны как Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Турменистан, Казахстан. 


​Хаб будет объединять не только бизнес-сообщество, но и общественных деятелей, депутатов, деятелей научной интеллигенции, представителей правоохранительных органов и гражданского общества для обмена лучшими опытами инновационных технологий в борьбе с коррупцией.


​И у нас в Казахстане есть что рассказать и чем поделится.


​Например в сфере автоматизации государственных услуг, внедрение новой системы оплаты труда, института уполномоченных по этике, оптимизации государственного аппарата, сопровождение инвесторов. Также анализ и устранение коррупционных рисков с участием представителей гражданского общества.


​Почему мы хотим консультировать и обмениваться опытом. Так как в индексе восприятия коррупции эти страны занимают разные позиции. К примеру, если Турция - на 81 месте, Айзербайджан и  Казахстан - 122 место, то Кыргызстан -на 135, Узбекистан - 157, Туркменистан - на 167 месте.


 


 


Бөлісу:

(*) Толтыру міндетті өрістер. HTML кодына рұқсат етілмеген.